Portfólio služieb


3D meranie rozmerovosti

 • Služby dotykového a bezdotykového 3D merania mobilnými meracími zariadeniami
 • Inšpekcia povrchov
 • Spracovanie dát a vyhodnotenie

3D Digitalizácia a Reverzné inžinierstvo

 • Skenovanie od malých elektrotechnických dielov až po celé karosérie vozidiel
 • Skenovanie za účelom výroby identického dielu (formáty CATIA, STL)
 • Výroba a úprava trojuholníkových sietí
 • Výroba alebo aktualizácia CAD modelov
 • Virtuálna montáž
 • Štatistické vyhodnocovanie

Floor Mapping

 • Zameranie kľúčových bodov výrobných liniek ako podpora pre samotných integrátorov
 • Tvorba Floor Map plánu zo zaslaných podkladov
 • Komunikácia so samotným integrátorom výrobných liniek a ich konštrukčným oddelením

Nastavenie greiferov a upínacích prípravkov

 • Realizovanie metrologickej časti pri nastavovaní dosadacích plôch upínacích prípravkov, greiferov a iných nástrojov používaných v automatizácií
 • Komunikácia so samotným integrátorom výrobných liniek a ich konštrukčným oddelením
 • Vyhotovenie meracieho protokolu podľa požiadaviek zákazníka

Prenájom meracích systémov

Prenájom meracích systémov z portfólia spoločnosti obsahujúce široké spektrum zariadení od dotykových ramien po 6DoF Laser Trackery veľkého dosahu vrátane príslušenstva.

Prenájom meracích technikov

Prenájom meracích technikov k Vašim meracím zariadeniam v prípade, že neviete pokryť dopyt Vašimi internými kapacitami.

Konzultácie

Poskytnutie odborných konzultácií v obore merania rozmerovosti našimi odborníkmi s dlhoročnými skúsenosťami. Možnosť nastavenia efektívneho procesu merania.Postupy a stratégie efektívneho, presného a rýchleho merania.


Tvorba PolyWorks Plugin-ov

Tvorba PolyWorks Plugin-ov a makier pre potreby základnej automatizácie meracích procesov v rámci software-ovej platformy PolyWorks vedúce k vyššej efektivite Vašich meracích procesov.


Špecializované školenia a tréningy

Poskytovanie špecializovaných školení a tréningov v software-i PolyWorks® ako aj k samotným meracím zariadeniam presne podľa požiadaviek samotných zákazníkov a ich kvalifikovaných zamestnancov.
 • Odborné školenia v metrologických softvéroch

 • Odborné školenia na 3D meracie zariadenia