Automatizované riešenia od NMS


NMS riešenie pre Letecký priemysel

SMAAL projekt Francúzsko


SMART Monitorovanie prípravkov

SMART Monitorovanie prípravkov je riešením pre nepretržité sledovanie rozmerov veľkorozmerových prípravkov. Tieto prípravky sa používajú pri montáži veľkých leteckých dielov a sú rozhodujúce pre rozmerovú kvalitu finálneho produktu (lietadla). Naše riešenie poskytuje možnosť integrácie rôznych typov senzorov v rámci NMS softvéru, ktorý umožňuje jednoduchú a prehľadnú vizualizáciu výsledkov pre operátorov. Spracúva taktiež štatistiky meraní opisujúce správanie prípravkov v reálnom čase. Toto riešenie zlepšuje kontrolu prápravkov a zároveň odstraňuje potrebu pravidelného manuálneho merania. Zefektívňuje výrobný proces a znižuje množstvo odpadu a výrobné prestoje v rámci celého výrobného procesu (umožňuje predikciu plánovanej údržby).

Naše riešenie zahŕňa princípy Industry 4.0 a otvára nové možnosti v monitorovaní priamo v produkcií na výrobnej linke. Presné prípravky sú základom pre kvalitu výroby dielov. Tradične prípravky v tomto odvetví sú nahrádzané inteligentnými. Toto prelomové riešenie ja vytvorené na základe "zero-waste"  výrobného procesu a prináša revolúciu vo výrobe.


NMS riešenia pre Automobilový priemysel

Škoda Auto Volkswagen India, Škoda Auto Česká republika

NMS Inline riešenie

InLine automatizovaná bezkontaktná inšpekcia dielov v priestoroch priamo vo výrobnej linke.

Hlavné výhody :

- Okamžitá kontrola až 100% produkcie
- Detekcia náhodných a vyvolaných odchýliek 
- Optimalizovanie a plánovanie údržby zváracej linky
- Celkové sledovanie histórie výroby


NMS Offline riešenie

Detailná bezkontaktná automatizovaná inšpekcia dielov v priestoroch mimo výrobnej linky.NMS Atline riešenie

Pripravujeme...