Produktové Portfólio


Produkty vyvinuté spoločnosťou NMS

HelioSim, Profile Projector


NMS HelioSim

Náš softvér je najmodrenejšou aplikáciou používajúcou robustný 3D grafický engine, ktorý poskytuje jedinečný používateľský zážitok počas používania. Vďaka veľmi jednoduchým, no výkonným funkciám je práca s týmto softvérom nielen rýchla a produktívna, ale aj veľmi príjemná.
NMS HelioSim je softvérový nástroj na generovanie a inšpekciu programov pre robotické meracia bunky. Je dizajnovaný pre maximalizovanie rýchlosti a minimalizovanie vynaloženého úsilia pri integrovaní meracích programov. Kombinuje naše metrologické a robotické KNOW-HOW pre minimalizovanie požiadaviek na operátora, ktoré je zdigitalizované do jedného softvéru. Základ ja postavený na špičkovom grafickom jadre s precíznym priemyselným štandardom a vynikajúcou kvalitou obrazu.

NMS HelioSim je kompatibilný s množstvom robotov a meracích zariadení. Taktiež vie pracovať s neobmedzeným počtom zón, robotov a meracích zariadení (napr. Kuka, Leica a iné). Náš softvér je rovnako kompatibilný s množstvom ďalších vyhodnocovacích softvérov tretích strán (napr. Polyworks).

Máte záujem? Potrebujete vedieť bližšie informácie? Neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára.


NMS Profile Projector

Potrebujete : 

  • zabezpečiť dostatočnú hrúbku izolácie kábla?
  • sa vyhnúť plytvaniu materiálom v dôsledku vysokej radiálnej hrúbky? 
  • prepojiť monuálne meranie izolácie káblov s databázovým systémom?

Máme pre Vás to správne riešenie.

NMS Profile Projector meria množstvo izolácie použitej pri výrobe káblov.

  • NMS Profile Projector je vyvinutý špeciálne pre káblový priemysel na meranie parametrov izolácie káblov vo výrobe a laboratóriu. 
  • Použitie NMS Profile Projector v produkcií Vám ušetrí až 30% výrobných nákladov. 
  • Meria izolačné rozmery jadra, výplne a vonkajšieho plášťa všetkých typov priemyselných káblov (okrúhle, sektorové, 3-vrstvové, ploché, nadzemné a iné).
  • NMS Profile Projector umožňuje meranie blízkych a otvorených vzoriek. Poskytuje vyhodnotenie geometrických parametrov podľa platných noriem: min/max šírka izolácie, min/max vonkajší a vnútorný priemer a centricita.
Máte záujem? Potrebujete vedieť bližšie informácie? Neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára.

Produkty ponúkané spoločnosťou NMS


Laserové Trackery Leica®

Meracie zariadenia ideálne na meranie stredne veľkých a veľkých objektov. Vyznačujú sa extrémnou transportovateľnosťou pre rôzne rozsiahle kontrolné a montážne aplikácie v rôznych druhoch priemyselných odvetví. Umožňujú meranie prostredníctvom rôznych druhov reflektorov, ako aj pomocou ručných sond, alebo skenerov.

Meracie ramená Hexagon®

Meracie zariadenia ideálne na meranie menších až stredne veľkých objektov. Produkty s veľkou pridanou hodnotou, ktoré sú rýchle, ergonomické a jednoducho použiteľné a extrémne efektívne pri nasadení kontroly rozmerovosti rôznych menších objektov. Portfólio pozostáva zo 6 a 7 osích meracích dotykových či skenovacích meracích ramien v špecifikácii IP54.

PolyWorks®

Softvérový balík na spracovanie a vyhodnocovanie opticky digitalizovaných, trojrozmerných dát od spoločnosti InnovMetric Software Inc. Umožňuje vysokú flexibilitu v zbere, spracovaní dát a ich následnej analýze.